De Nieuwe Rijnkrant

Nieuws en Commentaar

Het probleem van de publieke stakingen

with one comment

In recente tijd is er weer een sterke toename geweest van stakingen in publieke of semi-publieke sectoren, vermoedelijk onder de invloed van de huidige crisis. Recent nog verbood de rechtbank in Amsterdam stakingen in het openbaar vervoer van de drie grootste steden, bedoeld als drukmiddel tegen het voornemen van het kabinet de pensioenleeftijd te verhogen tot 67.(1) In het Verenigd Koninkrijk is inmiddels een grootscheepse actie gaande van de vakbond CWU tegen de plannen van Royal Mail omwille van de sterke bezuinigingen in de dienst, met name een verdere beperking van de pensioenregelingen voor postbodes in dat land.(2) Dit laatste dreigt echter een averechts effect te hebben, gezien de enorme druk die op de Royal Mail uitgeoefend wordt onder de noemer van privatisering. Als de post volledig competitief zou worden, zou het gevolg zijn (zoals al enigszins het geval is) dat de private concurrenten, met slechtere arbeidsvoorzieningen, er met alle lucratieve postbezorging vandoor gaan terwijl de Royal Mail door de bezorgverplichting blijft zitten met de ‘onrendabele post’.

Een ander probleem echter met acties in de publieke voorzieningen is de enorme druk die zij zetten op de publieke opinie. Stakingen kunnen zelden slagen als de publieke opinie zich tegen de vakbonden keert; deze laatste staan altijd al bij voorbaat zwakker dan de kapitalisten in een competitief systeem, omdat deze laatste altijd het argument kunnen gebruiken van de wijze waarop de werkgelegenheid van de vakbondsleden afhangt van hoe competitief het bedrijf is. Zo kan een intelligent management altijd de positie van de arbeiders tegen hen keren. In zulke gevallen is het essentieel dat er publieke steun bestaat, zodat de politieke kant van de zaak in het voordeel van de vakbond kan uitvallen en dit middel hen de overwinning kan bezorgen. In publieke voorzieningen echter is het niet de bedrijfsleiding, maar het algemene publiek dat de druk van de staking voelt, en dit kan de stemming spoedig doen omslaan. Dit geldt al helemaal voor openbaar vervoer, waarvan veel mensen zelf afhankelijk zijn voor hun eigen werk. Een gebruikelijke staking in het openbaar vervoer bedreigt dan altijd ook het publiek in diens arbeidspositie.

Privatiseringen, bezuinigingen en langer werken schaden op den duur iedereen, en niet alleen de arbeiders van de specifieke sector die op een gegeven moment in een arbeidsconflict is. Het is daarom belangrijk dat de vakbonden bij hun respectievelijke acties alle steun en sympathie van het publiek blijven houden, en het dient daarom verworpen te worden dat de wet in Nederland en elders het verbiedt te staken om politieke redenen die meer dan alleen een conflict met het directe bedrijfsbestuur betreffen. Niettemin is het van de kant van de vakbonden ook belangrijk dat zij hun acties zodanig inrichten dat deze maximaal schade aanrichten waar dit verdiend is, en het algemene publiek zoveel mogelijk ontzien. Zo is de gewoonte om acties in het openbaar vervoer de vorm te geven van een weigering kaartjes te controleren om deze reden duidelijk superieur aan een staking die het openbaar vervoer als zodanig uitschakelt. Dit geldt mutatis mutandis voor alle acties in publieke instellingen: wanneer de vakbonden het publiek tegemoet komen en de schuld leggen bij de schuldigen, zal het publiek hen op hun beurt de nodige steun bieden. Dit is de enige oplossing voor het dilemma van de publieke staking.

(1) “Rechter verbiedt staking ov”. ANP (6 Oct. 2009).
(2) Adrian Roberts, “Fresh strike wave is set to escalate the dispute”. Morning Star (Oct. 23, 2009).

Written by Matthijs Krul

oktober 25, 2009 bij 23:32

Eén reactie

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] Posted in Uncategorized tagged Labor Unions, Neoliberalism, The Netherlands, United Kingdom at 23:48 by Matthijs Krul (From https://nieuwerijnkrant.wordpress.com/2009/10/25/het-probleem-van-de-publieke-stakingen/). […]


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: