De Nieuwe Rijnkrant

Nieuws en Commentaar

Misdaad in Nederland daalt weer

leave a comment »

Het CBS heeft een overzicht uitgebracht van de statistieken betreffende criminaliteit in Nederland tot en met 2008.(1) Hieruit blijkt onherroepelijk, hoe tegendraads dit ook moge lijken gegeven de publieke discussie van het moment, dat de misdaad wederom gedaald is. Het slachtofferschap onder de bevolking is gedaald van circa 32% in 2004 naar 25% in 2008. Het aantal geweldsdelicten bleef hierbij nagenoeg constant, evenals vandalisme, maar het aantal vermogensdelicten (inclusief alle vormen van diefstal) daalde significant. Ook de delicten jegens bedrijven is in alle sectoren gedaald ten opzichte van 2004.

Wel zijn er enige statistieken die verklaringen bieden voor het gevoel van onbehagen, met name in de grote steden. Zo blijkt niet alleen dat jongeren het meest slachtoffer zijn van delicten, iets wat met ouderdom afneemt, maar des te belangrijker dat met name de armste 20% van de bevolking het vaakst slachtoffer is. Dit bewijst wederom het vaak geobserveerde fenomeen dat de meeste misdaad die van armen jegens andere armen is. Daarnaast zijn, gecorrigeerd voor leeftijd en urbanisering, autochtonen vaker slachtoffer dan niet-westerse allochtonen. Men kan zich dan indenken dat de autochtone bewoners van de armere wijken in de steden zich dus met enig recht bedreigd voelen (hoewel het verschil niet groot is). De meeste misdaad heeft overigens niet een enorme weerslag op de beleving van veiligheid: slechts 9% van de misdrijven heeft een emotioneel effect op de slachtoffers, volgens de enquêtes, en het percentage van de bevolking dat zich onveilig voelt in het land is ten opzichte van 2004 ietwat gedaald, hoewel het tegen de trend in wel de laatste jaren is toegenomen. Dat laatste is toe te schrijven aan de wijze waarop sommige populistische politici hebben gepoogd door bangmakerij stemmen te werven.

Een veel gehoord weerwoord is dat de misdaad helemaal niet werkelijk gedaald zou zijn, maar alleen het aantal aangiftes afgenomen, omdat mensen de hoop maar helemaal opgeven. Hoewel het al te vaak zo is dat mensen vergeten aangifte te doen, hetgeen tot gevolg heeft dat de politie de zaak wettelijk niet kan behandelen zelfs als dit mogelijk is, is dit toch aanwijsbaar niet een verhullende factor van stijgende misdaad. De aangiftebereidheid van misdrijven ligt op 36%, hetgeen sinds 2004 wezenlijk onveranderd is. Het is overigens zelfs een toename ten opzichte van de jaren ’90. 73% van de bij de politie bekende delicten wordt aangegeven, hetgeen betekent dat, zoals opgemerkt, nog steeds bijna een kwart van de delicten onnodig niet wordt behandeld. Maar het is geen weerlegging van het feit van de dalende misdaad.

Opmerkelijk is dan ook de dramatische stijging van de private beveiligingsbranche in Nederland. De netto-omzet in deze sector is meer dan verdubbeld sinds 2000 en vertegenwoordigt nu 1.7 miljard euro per jaar, ongeveer 0.22% van het totale BNP, terwijl de geraamde schade voor het bedrijfsleven van misdaad ‘slechts’ 622 miljoen euro is. Deze ontwikkeling, samen met de even sterke stijging in de hoeveelheid gevangenen in Nederland, loopt parallel met dergelijke ontwikkelingen elders in de wereld. Hierbij lijkt de gevangenisstaat Amerika tot voorbeeld te dienen, zoals eerder is opgemerkt.(2) De steeds verdere repressie in Nederland, aangewakkerd door de nieuwe populariteit van rechts-populisme en opportunistische praat, leidt tot dramatisch meer gevangenen en langere opsluiting. Toch blijken de aangewakkerde gevoelens van onveiligheid ongegrond te zijn, en ook helpt het niet de misdaad te bestrijden: het oplossingspercentage misdrijven is bij de politie gedaald van 30% in de jaren ’80 tot 23% nu. In de jaren ’90 was dit percentage zelfs nog lager: toch voelden mensen zich toen veiliger dan nu. Kortom, het is nodig tijd dat de bevolking zich niet wapent met privé-beveiligers en repressiemiddelen voor de korte termijn, maar met statistiek.

(1) http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/EC06F697-64DA-49B1-B60B-F3EE4A848FED/0/2009criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf.
(2) Zie https://nieuwerijnkrant.wordpress.com/2009/09/08/het-nieuwe-blauw/

Advertenties

Written by Matthijs Krul

november 3, 2009 bij 20:22

Geplaatst in Uncategorized

Tagged with ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: